Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Dr Anna Booth yn ymwneud â defnyddio cemeg prif grŵp, organometalig a chydsymud ar gyfer defnydd cymhwysol. Mae'n manteisio ar hyn o bryd ar brofiad yn y meysydd hyn i ddatblygu atebion cynaliadwy cemeg ar gyfer ailgylchu batris a deunyddiau storio hydrogen. Cwblhaodd Anna ei PhD ym Mhrifysgol Rhydychen o dan oruchwyliaeth yr Athrawon S. Aldridge, S. Faulkner a B. Cornelissen. Archwiliodd ei gwaith synthesis a sefydlogrwydd dŵr cyfansoddion fflworoboran (fluoroborane) ar gyfer biocydgysylltiad a chymwysiadau delweddu meddygol.

Addysg / Cymwysterau academaidd

Inorganic Chemistry, DPhil, Department of Population Health, NPEU, University of Oxford, Oxford, UK.

Dyddiad Dyfarnu: 22 Mai 2022

Chemistry, MChem

Dyddiad Dyfarnu: 18 Gorff 2016

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Anna Booth ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu