Proffil personol

Diddordebau ymchwil


Mae Andrew yn Athro Cyfrifiadura ym Mhrifysgol De Cymru yn y Deyrnas Unedig. Mae ei ddiddordeb ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio systemau cyfrifiadurol deallus (datrysiadau sy'n canolbwyntio ar Ddeallusrwydd Artiffisial a Gwyddor Data) i helpu i ddatrys problemau'r byd go iawn. Ar hyn o bryd mae Andrew yn gweithio ar brosiectau sy'n gysylltiedig ag AI gyda sawl partner diwydiannol a masnachol sy'n cynnwys Tata Steel, Gwasanaeth Gwybodeg Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru, ac Addysg Gwy. Mae Andrew hefyd yn Gyfarwyddwr Aurora International Consulting Ltd, cwmni meddalwedd-fel-gwasanaeth arloesol sy'n darparu meddalwedd adolygu wedi'i alluogi gan AI i'r diwydiant adeiladu. Andrew yw Cyfarwyddwr Ymchwil Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru, cydweithrediad rhwng Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru'r Drindod Saint David, a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS). Mae Andrew yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol Techno Camps, prosiect arloesol ac uchelgeisiol sy'n ceisio ymgysylltu pobl ifanc â chyfrifiadura a'i bynciau cytras. Ar ben hynny, mae Andrew yn Olygydd Pennaeth y cyfnodolyn Annals of Emerging Technologies in Computer (AETiC) Mae'r Athro Ware yn dysgu cyrsiau cyfrifiadurol amrywiol gan gynnwys deallusrwydd artiffisial, cloddio data a rhaglennu cyfrifiadurol. Ar ben hynny, mae Andrew wedi goruchwylio bron i ddeugain o fyfyrwyr PhD yn llwyddiannus ac wedi cymryd rhan weithredol mewn sawl prosiect ymchwil ac addysgu rhyngwladol.

Addysg / Cymwysterau academaidd

Computing, PhD, A Multi Sensor Robotic Control System

1 Hyd 198830 Medi 1992

Dyddiad Dyfarnu: 30 Medi 1992

Computing, MSc, Southbank Polytechnic

20 Medi 198730 Medi 1988

Dyddiad Dyfarnu: 30 Medi 1988

Computing, BSc, The Polytechnic of Wales

23 Medi 198230 Meh 1986

Dyddiad Dyfarnu: 30 Meh 1986

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Andrew Ware ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu