Proffil personol

Diddordebau addysgu

Diddordebau Eraill

Addysg / Cymwysterau academaidd

ICT and Maths, PGCE, Secondary PGCE in ICT and Mathematics, Swansea Metropolitan University

1 Medi 200731 Gorff 2008

Dyddiad Dyfarnu: 31 Gorff 2008

Computer Science, BSc, Degree in Computer Science, School of Chemistry

1 Medi 200431 Gorff 2007

Dyddiad Dyfarnu: 31 Gorff 2007