Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae'r Athro Ali Wardak yn Athro Troseddeg ac yn Is-lywydd Cymdeithas Troseddeg a Dioddefwyr De Asia. Mae ei brif ddiddordebau yn canolbwyntio ar droseddeg gymharol, rheolaeth y gyfraith, a'r berthynas rhwng systemau cyfiawnder gwladwriaethol ac anwladwriaethol.

Rhwng 2006 a 2008, bu'r Athro Wardak yn gweithio i Raglen Datblygu'r Cenhedloedd Unedig (UNDP) yn Kabul, a chyd-ysgrifennodd Adroddiad Datblygiad Dynol Afghanistan 2007 lle cynigir 'model hybrid' ar gyfer system gyfiawnder ôl-Taliban yn Afghanistan.

Mae'r Athro Wardak wedi cydweithio'n agos â'r Athro John Braithwaite ar brosiect ymchwil Peacebuilding Compared sy'n canolbwyntio ar astudiaeth o 'beth sy'n gweithio mewn adeiladu heddwch' ac ar achosion gwrthdaro mewn 48 o wledydd.

Mae'n Is-lywydd Cymdeithas Troseddeg ac Erledigaeth De Asia, ac mae wedi bod yn siaradwr gwadd i gynadleddau/fforymau mawr ledled y byd.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Ali Wardak ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu