Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Yr Athro Alan Guwy yw Pennaeth y Ganolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC). Mae wedi gwneud ymchwil ym meysydd ynni cynaliadwy a gwyddor yr amgylchedd a pheirianneg ers dros 30 mlynedd. Ar hyn o bryd mae ei ddiddordebau ymchwil ar gynhyrchu hydrogen adnewyddadwy, systemau ynni hydrogen ac optimeiddio systemau biolegol a bioelectrocemegol ar gyfer adennill ynni a chynhyrchion gwerth uchel o nwyon synthesis diwydiannol, gwastraff a biomas.

 

Mae’r Athro Guwy yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac yn Aelod Siartredig o’r Sefydliad Dŵr a’r Amgylchedd, a’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Mae’n eistedd ar nifer o fyrddau gweithredol gan gynnwys Sêr Cymru, a’r Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd, ac mae’n aelod o bwyllgor cynghori gwyddonol MaREI, Canolfan Ymchwil Ynni, Hinsawdd a’r Môr Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon sy’n arwain y byd, a gydlynir gan y Sefydliad Ymchwil Amgylcheddol.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Alan Guwy ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu