Canolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Mae'r Ganolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) yn cynnal ymchwil genedlaethol a blaenllaw yn y byd i drin gwastraff a chynhyrchu ynni cynaliadwy o wastraff a biomas wedi'i dyfu. Mae'n dwyn ynghyd arweinwyr o fioleg, peirianneg, cemeg a ffiseg mewn un tîm academaidd sy'n cyfuno eu hadnoddau a'u sgiliau er mwyn mynd i'r afael â heriau ymchwil a datblygu ynni ac amgylcheddol mawr.

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu