Grŵp Ymchwil ac Arloesi Polisi Cymdeithasol

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Mae'r Grŵp Ymchwil ac Arloesi Polisi Cymdeithasol yn cynhyrchu ymchwil ac arloesi blaengar, gan ddylanwadu ar bolisïau a gwella bywydau yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang. 

Drwy gydweithio effeithiol â phartneriaid mewn prifysgolion eraill, sefydliadau trydydd sector, cyrff cyhoeddus a llunwyr polisi, mae ein hymchwil yn gyson yn cyflawni canlyniadau gyda’r gorau yn y byd ac o bwys rhyngwladol.

Mae ein timau amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol arbenigol yn canolbwyntio ar: 

  • Lles, Anghydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
  • Amgylchedd a Chynaliadwyedd 
  • Datblygu Rhyngwladol a Pholisi Cymdeithasol Byd-eang 

Ymchwil Ôl-raddedig

Rydym yn croesawu ceisiadau am ymchwil ôl-raddedig yn un o'n meysydd arbenigedd. 

 

Cyswllt

Arweinydd: Yr Athro Palash Kamruzzaman

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu