Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Grŵp Ymchwil Gwyddorau Mathemategol
Rhennir y Grŵp Ymchwil Gwyddorau Mathemategol yn dair thema allweddol: Algebra a Chyfuniadeg; Gwyddor Data a Mathemateg Ddiwydiannol; a Modelu Cyfrifiadol. Mae'r grŵp yn cydweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid diwydiannol gan gynnwys NASA, Deutscher Wetterdienst (Gwasanaeth Meteorolegol yr Almaen), Supercomputing Wales, Fujitsu a TATA Steel.


•    Gweler effaith ymchwil.
•    Gweler cyhoeddiadau

Y Grŵp Ymchwil Hypergyfryngau
Mae'r Grŵp Ymchwil Hypergyfryngau wedi bod yn weithredol ym maes systemau hypergyfryngau deallus er 1991. Mae'n canolbwyntio ar themâu ymchwil cymhwysol sy'n ymwneud â Systemau Trefnu Gwybodaeth, Technolegau Gwe Semantig, y berthynas rhwng ieithoedd lleiafrifol a Thechnoleg Gwybodaeth. Mae sefydliadau rhanddeiliaid sy'n cydweithio yn cynnwys y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Lloegr Hanesyddol, Amgylchedd Hanesyddol yr Alban, a'r Gwasanaeth Data Archeoleg.


•    Gweler effaith ymchwil
•    Gweler cyhoeddiadau

Uned Ymchwil Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol
Wedi'i sefydlu am fwy na deng mlynedd ar hugain, mae Uned Ymchwil Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) yn cynnal ymchwil effeithiol i fodelu hygyrchedd daearyddol; delweddu tirwedd, cyffredinoli data gofodol, amcangyfrif poblogaeth a modelu ardaloedd bach; dyluniad cartograffig awtomataidd, technegau optimeiddio ar sail GIS; gwyliadwriaeth foesegol; modelu wyneb digidol; a synhwyro o bell gan gynnwys arolygu a mapio Cerbydau Awyr Di-griw.

•    Gweler effaith ymchwil
•    Gweler cyhoeddiadau

Y Grŵp Ymchwil Seiberddiogelwch
Mae gan y Grŵp Ymchwil Seiberddiogelwch ddiddordeb yn y cydadwaith rhwng ymwybyddiaeth sefyllfaol, rhwydweithiau cyfrifiadurol, fforensig cyfrifiadurol a datblygu bregusrwydd a chreu un dull integredig o amddiffyn rhwydwaith cyfrifiadurol a fforensig cyfrifiadurol trwy ddatblygu offer a thechnegau sy'n cefnogi rhannu gwybodaeth.


•    Gweler effaith ymchwil
•    Gweler cyhoeddiadau

Gwyddor Gyfrifiadurol a Pharadeimau Deallusrwydd Artiffisial
Mae ymchwil yn canolbwyntio ar ganghennau gwyddoniaeth gyfrifiadurol sy'n ymwneud â modelu system, diogelwch, efelychu, delweddaeth, realiti rhithwir, delweddu a datrys problemau cymhleth sy'n ymwneud ag algorithmau, strwythurau data a dynameg systemau.


•    Gweler effaith ymchwil
•    Gweler cyhoeddiadau

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Ysgol Cyfrifadureg a Mathemateg ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith aelodau’r sefydliad hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.

Rhwydwaith

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu