Amdanom ni

Ymchwil Gwyddorau Cymhwysol

Mae ymchwil amlddisgyblaethol yn dod o fewn chwe thema, gyda rhyngweithio a gorgyffwrdd sylweddol rhwng y meysydd hyn. Mae gan ein staff academaidd a'n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig fynediad i gyfleusterau labordy rhagorol, tra'u bod hefyd yn cynnal astudiaethau maes sylweddol. Agwedd gysylltiedig ar draws pob thema yw'r pwysigrwydd a roddwn i sicrhau bod ein hymchwil yn berthnasol i faterion o bwys sy'n effeithio ar gymdeithas heddiw. Themâu a chysylltiadau ymchwil.

ID: 18943