Grŵp Ymchwil ac Arloesi Pedagogy

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Nod y Grŵp Ymchwil ac Arloesi Addysgeg yw hyrwyddo, cefnogi a gwella ymchwil addysgegol sy'n rhagorol yn rhyngwladol. Mae ein timau amrywiol yn integreiddio dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth i addysg, gan wella enw da ysgolheigaidd PDC.

Rydym yn cefnogi addysgu sy'n gysylltiedig ag ymchwil ac yn cyfrannu'n sylweddol at wybodaeth ac arferion gorau mewn dysgu ac addysgu. Rydym yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd ganolbwyntio ar themâu strategol, gan bwysleisio dulliau rhyngddisgyblaethol a chydweithio. Ein nod yw meithrin amgylchedd cynhwysol ar gyfer meithrin yr Ysgolheictod Dysgu ac Addysgu (SoLT) yn PDC.

Themâu ymchwil

Cwricwlwm: yn canolbwyntio ar gynllunio a gweithredu mentrau addysgol a dulliau addysgegol sy'n cyd-fynd â Chwricwlwm 2030 PDC. Mae enghreifftiau'n cynnwys ymgorffori Llythrennedd Carbon yn y cwricwlwm; effeithiolrwydd modelau cyflwyno'r cwricwlwm; a dysgu sy'n seiliedig ar heriau.

Asesu: yn cynnwys dulliau asesu ffurfiol, crynodol, dilys ac amgen. Mae enghreifftiau'n cynnwys asesu ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol; Deallusrwydd Artiffisial ac uniondeb academaidd; ac asesiadau heb raddio traddodiadol.

Addysg a Alluogir yn Ddigidol: yn archwilio integreiddio technoleg i wella deilliannau dysgu. Mae enghreifftiau'n cynnwys Dysgu Hyblyg a Chyfunol; Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol ac ôl ddigitaleiddio; a dadansoddeg ddysgu.

Canlyniadau Gwahaniaethol: yn mynd i'r afael ag amrywioldeb canlyniadau myfyrwyr drwy astudio arferion cynhwysol y cwricwlwm a bylchau dyfarnu graddau. Mae enghreifftiau'n cynnwys canlyniadau gwahaniaethol a math o asesiad; ymgysylltu a
chadw dysgwyr; a'r prosiect 'ystafelloedd gwrando'.

Pobl, Diwylliannau, a’r Amgylchedd: yn archwilio sut mae diwylliannau'n llywio addysgu a dysgu ar gyfer rhagoriaeth addysgol. Mae enghreifftiau'n cynnwys datblygiad addysgol; diwylliannau ac ymddiriedaeth; a newid addysgol.

Cyswllt

Arweinydd: Karl Luke

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu