Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Nod y Grŵp Ymchwil ac Arloesi Hydra newydd yw dod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer holl ymchwil Hydra. Ein cenhadaeth yw cydweithio â phartneriaid yn y diwydiant i gynhyrchu ymchwil sy'n dylanwadu'n uniongyrchol ar bolisïau, ar brosesau ac ar wasanaethau cyhoeddus.

Mae ein timau amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol arbenigol yn canolbwyntio ar:


Themau Ymchwil

  • Wneud penderfyniadau allweddol ar draws sefydliadau 
  • Arweinyddiaeth ac ymarfer sy'n sensitif yn ddiwylliannol


    Mae Hydra yn fethodoleg sefydledig ar gyfer cyflwyno senarios gwneud penderfyniadau am ddigwyddiadau critigol. Er ei fod yn cael ei ddefnyddio'n draddodiadol mewn meysydd megis heddlua a gwasanaethau brys, gellir defnyddio Hydra yn eang ar draws sefydliadau cyhoeddus a sefydliadau cysylltiedig, gan gynnwys y sector preifat.

 

Cyswllt


Arweinydd: Claire Parmenter

Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae ein gwaith yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 4 - Addysg o Ansawdd
  • NDC 5 - Cydraddoldeb Rhywiol
  • NDC 8 - Gwaith Teilwng a Thwf Economaidd
  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu