Grŵp Ymchwil ac Arloesi’r Dyniaethau

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Mae Grŵp Ymchwil ac Arloesi’r Dyniaethau yn cynhyrchu ymchwil sy'n arwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol. 

Mae ein gwaith yn defnyddio traddodiad hir o ymgysylltu â'r cyhoedd ac yn cael effaith gadarnhaol ar gyrhaeddiad lleol, cenedlaethol a byd-eang. 

Themâu ymchwil

Mae ein timau amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol arbenigol yn canolbwyntio ar:

  • Saesneg
  • Hanes
  • Astudiaethau Crefyddol
  • Astudiaethau Rhywedd

Mae ymchwilwyr Saesneg yn arbenigo mewn ysgrifennu creadigol, ysgrifennu menywod, myth a naratif, llenyddiaeth ôl- wladychol, Gothig, llenyddiaeth Saesneg Cymru a TESOL (addysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill). 

Mae haneswyr PDC yn arbenigwyr ar gaethwasiaeth yr Iwerydd a Chymru; agweddau diwylliannol ac amgylcheddol hanes niwclear; y Mudiad Rhyddid Merched yn Ne Cymru; Hanes eglwysig; Ynys y Barri fel maes chwarae'r gweithwyr; a dewiniaeth yn yr Almaen a Lloegr yn ystod y cyfnod modern cynnar.

Rydym yn croesawu ceisiadau am ymchwil ôl-raddedig yn un o'n meysydd arbenigedd. 

Ymchwil Ôl-raddedig

Rydym yn croesawu ceisiadau am ymchwil ôl-raddedig yn un o'n meysydd arbenigedd. 

Cyswllt

Arweinydd Grŵp: Yr Athro Diana Wallace

Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae ein gwaith yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 4 - Addysg o Ansawdd
  • NDC 5 - Cydraddoldeb Rhywiol
  • NDC 10 - Llai o Anghydraddoldeb
  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu