Grŵp Ymchwil ac Arloesi Iechyd, Gofal a Lles

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Themâu ymchwil

  • Cynrychioli lleisiau pobl yn y system iechyd a gofal cymdeithasol
  • Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol ac iechyd
  • Cefnogi integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol
  • Dylanwadu ar bolisi iechyd a gofal cymdeithasol ac addysg ymarfer

Cyswllt

Arweinydd: Yr Athro Carolyn Wallace

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu