Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Rydym yn gyfadran fawr amlddisgyblaethol gyda galluoedd ymchwil cryf ar draws yr ystod pwnc, a nifer sylweddol o ganolfannau ac unedau ymchwil. Mae'n gartref i dair ysgol: yr Ysgol Cyfrifiadureg a Mathemateg, yr Ysgol Peirianneg a'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol.

Ein cenhadaeth yw gwella perthnasedd ein hymchwil a'i effaith ar fywydau pobl, yn enwedig ym meysydd blaenoriaeth polisi yr amgylchedd, yr economi a lles; mae hyn yn ymgorffori lledaenu, addysgu a deall.

 

Ymgysylltu â diwydiant
Mae gan y Gyfadran draddodiad balch o gydweithio â'r sector masnachol trwy brosiectau sy'n cefnogi trosglwyddo technoleg a gwaith ymchwil cymhwysol.

Mae wedi ffurfio cysylltiadau diwydiannol rhagorol, gan weithio gyda chwmnïau fel TATA Steel, Fujitsu, IBM, British Telecom, Orange, Llywodraeth Cymru, Network Rail, yr Arolwg Ordnans ac ESRI.


Safonau ansawdd uchel
Mae'r Gyfadran yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am ei gwaith ym maes diogelwch gwybodaeth, cymwysiadau a gwasanaethau symudol, a pheirianneg systemau pŵer a modurol.

 

Ysgol y Gwyddorau Cymhwysol

Ysgol Cyfrifiadureg a Mathemateg

Ysgol Peirianne


Canolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy

Canolfan Peirianneg Modurol a Systemau Pŵer

Mae'r Ganolfan Peirianneg Modurol a Systemau Pŵer (CAPSE) yn dŷ ymchwil, datblygu, profi ac ardystio annibynnol a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae gennym enw da am weithgareddau ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth arloesol o fewn y sectorau peirianneg modurol a systemau pŵer datblygedig.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith aelodau’r sefydliad hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.

Rhwydwaith

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu