Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Mae'r Grŵp Ymchwil ac Arloesi Peirianneg yn cysylltu arbenigedd o bob rhan o feysydd peirianneg i ddatblygu atebion arloesol i heriau byd-eang.

Mae ein timau amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol arbenigol yn canolbwyntio ar:

  • Deunyddiau Peirianneg Uwch a Chynaliadwy 
  • Peirianneg Drydanol ac Electronig 
  • Peirianneg Fecanyddol ac Awyrofod

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu dyfodol gwell trwy greu deunyddiau adeiladu sy'n dda i'r blaned, gan ddefnyddio technolegau deallusrwydd artiffisial (AI) blaengar ar gyfer monitro iechyd strwythurol, a datblygu technegau i uwchraddio seilwaith presennol. Ein nod yw sicrhau bod yr adeiladau a'r pontydd a ddefnyddiwn bob dydd yn galed, yn gyfeillgar i'r amgylchedd, ac yn sefyll prawf amser, gan fod o fudd i’r gymdeithas gyfan.

 

O ddatblygiadau arloesol mewn ffotoneg, optoelectroneg ac optomecaneg i gyfraniadau trawsnewidiol ym maes telathrebu, synhwyro, mesureg, arddangos, goleuo ac iechyd, rydym ar flaen y gad o ran cynnydd mewn peirianneg drydanol.

 

Ym maes peirianneg fecanyddol, rydym yn wynebu heriau yn uniongyrchol, gan archwilio cymhlethdodau dylunio system reoli, deunyddiau awyrofod, ynni, thermodynameg, a modelu trosglwyddo gwres. Gyda'n gilydd, rydym yn llunio dyfodol lle mae arloesi a chynaliadwyedd yn cydgyfarfod i ailddiffinio ffiniau'r hyn sy'n bosibl.

Cyswllt

Arweinydd: Athro Cyswllt Jiping Bai

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu