Grŵp Ymchwil ac Arloesi'r Ddaear, Ecoleg a'r Amgylchedd

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Mae Grŵp Ymchwil ac Arloesi'r Ddaear, Ecoleg a'r Amgylchedd yn datblygu ac yn darparu ymchwil arloesol, sydd gyda’r gorau yn y byd, ac yn rhagorol yn rhyngwladol i helpu i achub bywyd ar ein planed a mynd i'r afael â heriau byd-eang sy'n gysylltiedig ag adnoddau daear.  

Mae ein hymchwilwyr, gan gynnwys ecolegwyr bywyd gwyllt, daearegwyr a gwyddonwyr amgylcheddol, yn cyd-weithio i fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu ecosystemau a'r amgylchedd ac i helpu i sicrhau planed fwy gwydn a chyfanheddol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Themâu ymchwil

Mae ein timau amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol arbenigol yn canolbwyntio ar: 

  • Cadwraeth bioamrywiaeth ac adfer ecosystemau 
  • Pobl a newid amgylcheddol 
  • Geowyddoniaeth gynaliadwy 

 

Rydym yn croesawu ceisiadau am ymchwil ôl-raddedig yn un o'n meysydd arbenigedd. 

Cyswllt

Dr David Lee

Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae ein gwaith yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 2 - Dim Newyn
  • NDC 6 - Dŵr Glân a Glanweithdra
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 14 - Bywyd o Dan y Dŵr
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu