Creative Industries Research and Innovation Group

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Rydym yn cydweithio â'r diwydiannau creadigol a llunwyr polisïau, gan gynhyrchu ymchwil gyda’r gorau yn y byd ac o bwys rhyngwladol, gan gynnwys ffilmiau, arddangosfeydd, perfformiadau a monograffau sydd wedi ennill gwobrau, gan adlewyrchu natur amlddisgyblaethol cynhyrchu creadigol.

Themâu ymchwil

  • Diwydiannau Creadigol ar gyfer Iechyd, Lles a Chyfiawnder Cymdeithasol   
  • Diwydiannau Creadigol: Diwylliant, Treftadaeth a Chymuned 
  • Perfformio, y Cyfryngau ac Arloesi’r Sgrin  

 

Arweinyddion: Richard Hurford a'r Athro Cyswllt Rebecca Williams
 

Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae ein gwaith yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 4 - Addysg o Ansawdd
  • NDC 5 - Cydraddoldeb Rhywiol
  • NDC 8 - Gwaith Teilwng a Thwf Economaidd
  • NDC 9 - Diwydiant, Arloesi a Seilwaith
  • NDC 11 - Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy
  • NDC 12 - Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol
  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu