Grŵp Ymchwil ac Arloesi Cyfrifiadureg, Seiberddiogelwch, Mathemateg a Gwybodeg

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Mae'r Grŵp Ymchwil ac Arloesi Cyfrifiadureg, Seiberddiogelwch, Mathemateg a Gwybodeg yn datrys heriau hanfodol trwy ysgogi arbenigedd mewn technoleg, dadansoddi data, a deallusrwydd artiffisial.  

Fel canolfan ddeinamig a chydweithredol, rydym wedi ymrwymo i lunio dyfodol lle mae datblygiadau technolegol yn sbarduno cynnydd ac yn gwella bywydau. 

Themâu ymchwil

Mae ein timau amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol arbenigol yn canolbwyntio ar: 

Ddeallusrwydd Artiffisial Cymhwysol 

Seiberddiogelwch a Seilwaith Digidol 

Darganfyddiadau sy'n cael eu gyrru gan ddata 

 

Rydym yn arloesi atebion arloesol ar gyfrifiaduron i fynd i'r afael â materion cymhleth mewn gwahanol sectorau, gan gynnwys rheoli busnes, peirianneg, meddygaeth a chyfrifiadura biofeddygol. Mae ein hymchwil yn defnyddio Deallusrwydd Artiffisial cymhwysol i flaenoriaethu gofal cleifion, hwyluso diagnosis clefyd cyflym, a gyrru ymyriadau iechyd rhagweithiol. 

Rydym yn arwain prosiectau sy'n ailddiffinio croestoriad diogelwch a thechnoleg, gan lunio dyfodol digidol mwy diogel a mwy gwydn. Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar ddatblygu atebion i ganfod gwe-rwydo deallus ac adnabod gwasanaethau cwmwl, gan ddiogelu ein byd cydgysylltiol yn erbyn bygythiadau sy'n dod i'r amlwg. 

Mae ein hymchwil fentrus mewn dadansoddi data mawr yn canolbwyntio ar brosiectau sy'n arwain at newidiadau diriaethol a theg o ran mynediad at wasanaethau cyhoeddus. Mae ein gwaith yn mynd i'r afael â'r bylchau o ran cael mynediad at wasanaethau hanfodol, gan daflu goleuni ar yr heriau sy'n wynebu unigolion mewn ardaloedd difreintiedig, megis cyrraedd trafnidiaeth gyhoeddus a sefydliadau ariannol. 

Cyswllt

Arweinydd: Dr Mabrouka Abuhmida

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu