Business Research and Innovation Group

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Rydym yn creu atebion effeithiol sy'n cael eu gyrru gan ddata ar gyfer economi gref yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar themâu fel gwaith teilwng, twf economaidd, cynhyrchu cyfrifol, a threuliant.

Themâu ymchwil

  • Lles yn y Gweithle
  • Marchnata Cynaliadwy ac Ymddygiad Defnyddwyr
  • Galluoedd Busnes Digidol 

Arweinydd: Dr Lauren Josie Thomas

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu