Grŵp Ymchwil ac Arloesi Seicoleg Gymhwysol

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Mae'r Grŵp Ymchwil ac Arloesi Seicoleg Gymhwysol yn canolbwyntio ar faterion yn y byd go iawn i wella lles meddyliol a chorfforol pobl, wrth gyfrannu at fudd ehangach cymdeithas.   

Trwy ein hymchwil, rydym yn creu ymyriadau effeithiol ac yn gwella dealltwriaeth o'r cysylltiadau cymhleth rhwng yr ymennydd, ymddygiad a materion cymdeithasol critigol fel defnyddio sylweddau.   

Themâu ymchwil


Mae ein timau amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol arbenigol yn canolbwyntio ar:  

  • Gaethiwed Integreiddiol ac Ymddygiad yr Ymennydd  
  • Iechyd Meddwl a Chorfforol  
  • Ymyriadau Seicolegol  

Ymchwil Ôl-raddedig

Rydym yn croesawu ceisiadau am ymchwil ôl-raddedig yn un o'n meysydd arbenigedd. 

Cysylltu â ni

Arweinydd: Yr Athro David Shearer

Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae ein gwaith yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu