Forty Voices Forty Years

Effaith: Effeithiau diwylliannol, Effeithiau economaidd, Effeithiau ar bolisïau cyhoeddus, Effeithiau cymdeithasol

Disgrifiad o effaith

How did your research contribute?

Who is affected?

Dyddiad effaith1 Chwef 201830 Mai 2019
Categori effaithEffeithiau diwylliannol, Effeithiau economaidd, Effeithiau ar bolisïau cyhoeddus, Effeithiau cymdeithasol
Lefel yr effaithIn progress