Cynhyrchiadau o Ddramau fel rhan o astudiaethau TGAU/Lefel A mewn ysgolion

Effaith: Effeithiau diwylliannol, Effeithiau eraill

Disgrifiad o effaith

Mae dwy o fy nramau wedi eu cynwys ar gwricwlwm CBAC ac bu 5 taith o gynhyrchiadau o'r dramau wedi eu cynhyrchu gan Arad Goch, i ysgolion Uwchradd yng Nghymru ac Lloegr.

How did your research contribute?

Dramodydd/Cyfarwyddwr 5 cynhyrchiad au defnyddir gan ysgolion yng Nghymru ac Lloegr fel rhan o astudiaethau TGAU ac Lefel A.

Who is affected?

Bu 5 taith o'r dramau dros gyfnod, gyda chynulleidfa o bobl ifanc o oddeutu 17500.
Yn benodol ar gyfer Crash yn 2001 cafwyd 41 perfformiad a chynulleidfa o 3690 ac yn 2015 cafwyd 37 perfformiad o Mwnci ar Dan ac cynulleidfa o 3330
Dyddiad effaith20112015
Categori effaithEffeithiau diwylliannol, Effeithiau eraill
Lefel yr effaithIn progress