Y Pethau Mud

 • Williams, S. (Cyflwynydd)
 • Davies, M. (Cyflwynydd)
 • Summers, S. (Cyflwynydd)
 • Rhiannon Williams (Cyflwynydd)
 • Rhys ap Trefor (Cyflwynydd)
 • Branwen Davies (Cyfranogwr)
 • Elgan Rhys (Cyfranogwr)

Gweithgaredd: Arall

Disgrifiad

Y Pethau Mud. Testun gwreiddiol wedi ei ysgrifenu ar gyfer y theatr yw Y Pethau Mud. Mae’r testun yn deillio o lythyrau teulu gan filwr at ei fam o ffosydd Y Rhyfel Mawr. Wedi ei gomisiynu yn wreiddiol gan Theatr Genedlaethol Cymru, ond heb ei gynhyrchu ganddynt. Cafodd y testun ei ddatblygu yn annibynnol gennyf dros gyfnod o sawl blwyddyn a gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, trwy weithio gydag ‘ensemble’ beirniadol trwy sawl drafft a gan roi ystyriaeth i effaith posibl lleoliad, amser, gweithred ac ieithoedd. An original text written for theatre inspired by family letter written to a mother by her son from the trenches of WW1. The play was commissioned by Theatr Genedlaethol Cymru, but not produced by them. The text was developed independently over a number of years working with a critical ensemble and critical friends, and with funding by the Welsh Arts Council, through several drafts with consideration to the potential impacts of site, time, action and languages. Dangoswyd y gwaith nifer o weithiau/The work was shared a number of times. Darlleniad o waith ar y gweill, Y Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol Llanelli, Awst 2014 dan nawdd Theatr Genedlaethol Cymru/ A performance of work in progress August 2014 funded by Theatr Genedlaethol Cymru at the National Eoisteddfod, Llanelli. Perfformiad sgript mewn llaw (bocs du) o ddrafft 1af cyflawn, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, Yr Atriwm. 6ed Awst 2018./ Script in hand performance (black box) of 1st full draft at Atrium, August 6th, 2018, during National Eisteddfod Cardiff. Perfformiad cyhoeddus sgript mewn llaw (bocs du) o ail ddrafft am 11 y bore ar yr 11/11/18 yn rhoi ystyriaeth i effaith amseru penodol y perfformiad/ Public Performance, of 2nd draft, script in hand (black box) at 11am, on the 11th of the 11th. Dangosiad cyhoeddus wedi cyfnod pellach o ymchwil a datblygu wedi ei noddi gan Cyngor Celfyddydau Cymru, ar leoliad. Neuadd Goffa Tredelerch, Caerdydd. 29/1/19. /Public performance following an intensive R&D funded by Welsh Arts Council in situ at Rumney Memorial Hall, Cardiff. Seminar Ymchwil Cyhoeddus/Public Research Seminar, Y Pethau Mud: gwerth amgen testun theatraidd. Yr Atrium. 13/3/19. Public Research Seminar
Cyfnod13 Maw 2019
Graddau amlygrwyddCenedlaethol

Allweddeiriau

 • Theatr
 • Perfformio
 • Cymru
 • Ail Ryfel Byd
 • Llythyrau
 • safle penodol