Yma gallwch archwilio ein gweithgaredd ymchwil, chwilio am gyhoeddiadau ymchwil a dysgu mwy am ein staff ymchwil. Mae'r porth hefyd yn gartref i'n cadwrfa gyhoeddi. Dylid anfon ymholiadau at puresupport@southwales.ac.uk.

Mae gan Brifysgol De Cymru arbenigwyr mewn amrywiaeth o feysydd arbenigol sy’n barod i roi cyfweliadau â’r wasg. Cysylltwch â’r tîm Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus i ymgysylltu â nhw. Yn ystod oriau swyddfa: 03455 76 06 03 E-bost / tu allan i oriau: press@southwales.ac.uk