Gallwch chwilota ein gweithgarwch ymchwil, chwilio am gyhoeddiadau ymchwil a dysgu mwy am ein staff ymchwil. Ymhen amser, bydd y system hefyd yn darparu gwybodaeth am ein prosiectau a'n gwobrau ymchwil. Mae'r porthol hefyd yn gartref i'n cronfa gyhoeddiadau. Anfonwch eich ymholiadau i puresupport@southwales.ac.uk